AR-GE

Isıtma, soğutma ve havalandırma sektörlerinde hem teknoloji her geçen gün gelişmekte, hem de son kullanıcıların sektörden beklentileri daha da kompleks ve kapsamlı hale gelmektedir. Bunun yanı sıra, enerji maliyetlerinin hızla yükseldiği ve enerji verimliliğinin daha da önemli hale geldiğini günümüzde, ekolojik dengeye ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlere ihtiyaç, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine olan ihtiyacı belirgin şekilde ortaya koymaktadır.

Kurucularının ilgili sektörlerdeki yirmi yılı aşkın teknik ve idari deneyim ve bilgileri, VENTAS içinde yapılan Ar-Ge faaliyetlerine yön ve ivme vermektedir. VENTAS Ar-Ge çalışmaları başlıca hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
  • Mevcut ürün gamındaki ürünlerin çeşitlilik, performans ve verimliliğini artırmak,
  • Ürün gamına yeni ve farklı ürünler eklemek,
  • Yenilikçi ürünlere dönüşebilecek prototipler planlanıp, geliştirilmesi,
  • Diğer Ar-Ge merkezlerindeki yeni teknolojilerin araştırılması, patentlerin takip edilmesi, ürün yol haritasının hazırlanması.
AR-GE çalışmaları kapsamında geliştirilen ürünlerde aşagıdaki 3 ana konudan asla ödün verilmemektedir:
  • Kalite – Uluslararasıkalite standartlarına uygun üretim yaparak, yeni ürün geliştirmelerinde sahip olunan sertifika belgelerinin gereklerini uygulamak.
  • Verimlilik – En düşük enerjiyi tüketerek en yüksek kapasiteleri üretmek.
  • Uzun ömürlülük – Ürünlerin kullanım süreleri boyunca her türlü koşula dayanıklılık göstermesi.
VENTAS Ar-Ge tarafından geliştirilen tüm ürünler satışa sunulmadan evvel öncelikle sanal ortamda simüle edilerek test edilir. Akabinde pilot üretimi tamamlanarak, gerçek çalışma şartlarında opere edilerek onaylanmasına müteakip ürün portföyüne eklenir.